Služby společnosti PositronLabs v oblasti ICT

        Návrh a audit ICT

Pracovníci naší společnosti se dlouhodobě podílejí na vedení a zpracování návrhů ICT systémů pro kritické aplikace. Řešení naší společnosti nabízejí inovativní design systémů, s důrazem na ochranu investic zákazníka v kombinaci s využitím nejnovějších trendů a budoucí ochrany investic. Členové našeho týmu prováděli v minulých letech audit rozsáhlých systémů s cílem navrhnout pro zákazníky optimální řešení pro jeho další rozvoj.

         Speciální bezpečnostní a defence aplikace

image8231.pngSpolečnost se v této oblasti specializuje na projekty vědy a výzkumu v rámci silových resortů České republiky. V současné době pracovníci společnosti spolupracují na projektech pro Ministerstvo obrany České republiky, v oblasti operačně taktických systémů a v oblasti aplikací konceptů Network Enable Capability a zaváděných systémů pro členské státy NATO.

Členové společnosti PositronLabs pracují například v organizaci AFCEA a v minulosti se podíleli na řešení úkolů v rámci Research and Technologies Organisation NATO. Rovněž mají nesčetné zkušenosti v zastupování ČR ve výborech a pracovních skupinách v rámci NATO.           

          Výzkum a vývoj v oblasti IT

Zaměstnanci společnosti PositronLabs se dlouhodobě věnují výzkumu a vývoji v oblasti architektur výpočetních systémů a v oblasti operačních systémů. Aktuálně společnost pracuje v rámci interního projektu “MLA OS”, za podpory dalších subjektů, na vývoji operačního systému zcela nové unikátní koncepce.

 

image8751.pngimage8761.pngimage8841.png

 

Positron labs s.r.o, 2009
Code: Jiří Honomichl