Multi Level Security Port

Multi Level Security Port (MLSP) přestavuje přirozenou evoluci v oblasti datových diod.

Systém nabízí jednoduché a přitom bezpečné řešení pro jednosměrný datový přenos mezi dvěma samostatnými PC nebo informačními systé-my, které díky vnitřní vestavěné inteligenci umožňuje rozsáhlá nastavení systému.

Vnitřní inteligence MLSG umožňuje uvnitř systému provádět konverzi protokolů, kontrolu přenášených dat například na viry, malware nebo umožňuje provádět uživatelsky definované operace s daty.

image34761.png

MLSP se chová jako standardní USB zařízení s vnitřní vestavěnou inteligencí. Přenos dat z jedné části systému do jeho druhé části je realizován pomocí dvojnásobného optického členu (Multi Level Dato-vé diody) bez zpětné vazby, čímž je stoprocentně zabezpečen jed-nosměrný přenos dat bez jakékoli možnosti přenosu dat směrem opačným.

Podpora libovolných OS

Embeded HW blok se chová jako standardní PC a lze v něm provozovat různé typy OS jako např. MS Windows, Linux, atd., do kterých lze instalovat další software podle požadavků zákazníka.

Maximální rychlost přenosu je aktuálně 1Mb/s.

 

Positron labs s.r.o, 2009
Code: Jiří Honomichl