*Historicky první exemplář MLA switch

O nás a našich partnerech

Společnost PositronLabs s.r.o. je soukromou společností pracující v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Společnost existuje od roku 1995, v té době ještě s původním názvem ELO Computers. ELO Computers se profilovalo jako významný distributor výpočetní techniky a počítačové gramotnosti (1000 absolventů kursů) v regionu Prácheňsko. Od svého počátku společnost zavedla do distribuce počítače pod značkou ELO, kterou podporovala nadstandardním systémem služeb od servisu až po tříleté záruční lhůty. Pro své kvality byla mimo jiné vybrána za regionálního koordinátora a dodavatele výpočetní techniky v rámci programu Internet do škol.

V roce 2008, po vstupu několika významných subjektů dlouhodobě působících na ICT trhu v oblasti vývoje, výzkumu a hi-tech systémů a posílení dalšími odborníky z oblasti ICT, změnila společnost své jméno na obchodní značku “PositronLabs”, tak aby lépe odpovídalo poslání a profilu společnosti.

Cílem a hlavní náplní činnosti společnosti je výzkum, vývoj a částečně i produkce v oblasti budoucích informačních technologií a pokročilých technologických řešení pro budoucí léta. Členové společnosti dlouhodobě působí v oblasti vývoje budoucích technologií, pracují jako členové profesních organizací, publikují, vedou pracovní týmy, působí v oblasti vzdělávání a dalších souvisejících aktivitách.

Společnost pracuje s vlastními řešeními, založenými na vlastních patentech a průmyslových vzorech. Například v oblasti počítačové bezpečnosti jde o systémy celosvětově unikátní.

/* ... šel jsem kolem velké stavby, kde pracovali zedníci. Chvíli jsem se zastavil, a pak jsem se jednoho zeptal:”Co děláš?”. Odpověděl mi naštvaně: “Nevidíš! Dávám cihly! Jednu vedle druhé!”

Poodstoupil jsem kousek a zeptal jsem se radši toho vedle: “Co děláš ty?”. Klidně se na mě zadíval a odpověděl: “Já si tu vydělávám na živobytí.”

Když se mi nakonec podařilo získat pozornost i toho třetího, usmál se na mě, a řekl: “Co by!? Stavím katedrálu”

Naše hodnoty

Vedení společnosti vytváří svou prací prostor, kde se setkávají přání zákazníků společnosti se schopnostmi, profesionalitou a vizí členů našich týmů a z budoucností v oblasti informačních technologií. Vedení společnosti tvoří jediný tým s celou společností a každým jejím členem.

V pracovních týmech vytváříme prostředí pro trvalý rozvoj společnosti, pro uspokojení požadavků zákazníků a členů týmu. U nás stavíme katedrály/*. Zákazníci nejsou naší největší prioritou. Zákazníci jsou, v naší společnosti, vždy členové našeho týmu a pochopitelně pro své kolegy uděláme cokoliv co je možné.

Positron labs s.r.o, 2009
Code: Jiří Honomichl