MLA Workstation

MLA Workstation je speciální PC, které umožňuje stoprocentně bezpečné připojení do více sítí s různými stupni citlivosti zpracovávaných a uchovávaných dat, aniž by došlo k ohrožení důvěrnosti dat ze sítě s nižšími požadavky.

Typickým příkladem je možné ohrožení privátních dat uložených na  disku počítače zároveň připojeného k internetu. Dalším příkladem možného ohrožení je současné připojení počítače do interní sítě podniku a zároveň jeho připojení k internetu, při kterém může dojít k úniku citlivých obchodních dat , informací o klientech, osobních údajů o zaměstnancích apod.

MLA Workstation představuje zabudování více PC do jedné skříně a jejich propojení unikátním zařízením MLA Bridge.

image6351.jpgTakto zkonstruované zařízení lze bezpečně připojit prostřednictvím jednotlivých PC do různých sítí a bez problémů spouštět potřebné aplikace a zpracovávat data. Připojením DVI výstupů z těchto PC na zařízení MLA Bridge dochází ke sloučení obrazů z jednotlivých PC do jednoho obrazu, který se následně zobrazí na jediném monitoru.

Na každou PC jednotku lze instalovat libovolný operační systém, který je podporován jejím hardwarem, a to dokonce v libovolné kombinaci. Instalace operačních systémů nijak nezávisí  na zařízení MLW Bridge a operační systémy toto zařízení nejsou schopny žádným způsobem detekovat.

Standardní PC je díky vyvinuté technologii doplněno o další hardware, který je označován názvem MLA Bridge. Následně je umožněno provozování více operačních systémů, a to zcela transparentně a naprosto bezpečně vedle sebe.

 Operační systémy nejsou pro provoz na architektuře MLA nijak upraveny a používají zcela standardní distribuce. V jediném čase můžete využívat systémy MS Windows, Unix/Linux či dokonce SUN Solaris. Aplikace mohou pracovat bez jakýchkoliv omezení.

image7401.png

Základní druhy zařízení

  • MLA Lite - doplněk NB nebo standardního PC, bez zásahu do hardware
  • MLA High - pro využití v bezpečnostně certifikovaném prostředí

Operační systémy

  • Rodina operačních systémů nad architekturou IA-32 (64)
  • Při použití MLA Bridge MA i systémy nad jinými architekturami (Sparc ...)
  • Počet provozovaných systémů - běžně do 4 současně běžících.

 


   Síťové prostředí
  • Existuje pro každý systém zcela oddělené
  • Pro každý systém samostatné fyzické síťové rozhraní
           Periferie
  • Periferní zařízení nejsou sdílena mezi systémy
  • Jediná standardně sdílená zařízení jsou klávesnice, polohovací zařízení a monitory

 

Positron labs s.r.o, 2009
Code: Jiří Honomichl