DTRG - Distribuovaný True Random Generátor

DTRG je unikátní systém pro distribuci kryptografických klíčů veřejným kanálem.

Systém nepoužívá obvyklé metody vycházející ze symetrické či asymetrické kryptografie. Jeho unikátnost spočívá v jedinečné implementaci Vernamovy šifry. Přínosem je praktická matematicky prokazatelná neprolomitelnost systému.

 

  Popis schématu:

 GEN   - True Random Generator
 PNG   - Pseudonáhodný generátor
 XOR   - základní binární operace
   N     - náhodné číslo
   K     - pseudonáhodné číslo
   C     - veřejně přenášený znak


Vlastnosti DTRG

Systém je modifikací klasické Vernamovy šifru, pouze mezi sebou symetricky zaměňuje přenášené „tajemství“ a šifrovací klíče. Předpoklady Shannonovy věty, která matematicky dokazuje bezpečnost šifry, jsou přitom splněny.

Systém využívá pouze základní a zároveň velmi rychlé matematické operace, které vytváří předpoklady pro možnost realizace vysokorychlostních zařízení, které lze implementovat na jednočipových procesorech.

Použití DTRG

Použití DTRG je výhodné všude tam, kde je účelné sdílet či distribuovat skutečně náhodně klíče mezi více lokalitami a to prostřednictvím veřejného kanálu.
DTRG tvoří základní vrstvu pro šifrovací systém MLA Key Space.

 

Positron labs s.r.o, 2009
Code: Jiří Honomichl